Računovodski servis Koper nudi pomembno oporo številnim podjetnikom na Obali

Računovodski servis Koper ima med svojimi strankami največje število srednjih in velikih podjetij. Nekoliko manjši delež pa zavzemajo manjši samostojni podjetniki, ki nimajo nobenega zaposlenega ali pa največ enega ali dva delavca. Med manjšimi podjetji pa je še nekaj takih, ki so se raje odločili za to, da bodo sami vodili svoje računovodstvo. Računovodski servis Koper pa v zadnjih letih ugotavlja, da se jim veča tudi delež majhnih podjetnikov. Med njimi je precej takih, ki so spoznali, da je vodenje lastnega računovodstva precej bolj zahtevno opravilo kot so si na začetku predstavljali.

Ugotovili so, da je za uspešno vodenje računovodstva treba imeti precej strokovnega znanja. Obenem pa je treba tudi ves čas spremljati kopico novosti, ki se pojavljajo na področju zakonodaje. Te novosti pa lahko bistveno vplivajo na poslovanje vsakega podjetnika. Za to pa je potrebno kar precej časa, ki ga podjetnikom ponavadi še kako primanjkuje. Mnogi so spoznali, da denar, ki ga namenijo za to, da jim Računovodski servis Koper opravi vse potrebne računovodske storitve, predstavlja le majhen delež njihovih odhodkov. Poleg tega pa jim je bilo prihranjenih tudi ogromno skrbi in poti na DURS.

Za vse računovodske storitve je poskrbel Računovodski servis Koper. Prihranjen čas in skrbi pa vsekakor odtehtajo ceno računovodskih storitev. Zanimivo je, da je postalo računovodstvo dandanes precej zahtevno in zapleteno opravilo, saj se tekom enega leta na področju zakonodaje zgodi veliko novosti in sprememb. Skoraj nemogoče je pričakovati, da bi se nek samostojen podjetnik ukvarjal s spremembami davčne in delovne zakonodaje,v taki meri kot to velja za profesionalna računovodstva.

Računovodski servis Koper ima poleg visoko izobraženih računovodij, zaposlene tudi pravnike, ki še dodatno skrbijo za pravni vidik njihovega poslovanja. Njihova prednost je vsekakor tudi v zelo visoko izobraženih kadrih. Znani so podatki, da je Računovodski servis Koper po izobrazbeni strukturi svojih zaposlenih med prvimi v slovenskem prostoru.…